"Skutecznie wprowadź swój produkt na rynek. Pomożemy znaleźć sposoby na dystrybucję."

Pomagamy wprowadzić Twój produkt na rynek, znaleźć najlepsze kanały dystrybucji i najlepszych dystrybutorów. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj naszego bloga

Audit z definicji normy ISO 9001:2015 (PN - EN ISO 9000:2006) Podstawy i terminologia to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskyskania dowodu z auditu, oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.Wyróżniamy trzy rodzaje audytów:
- audit pierwszej strony, czyli wewnętrzny,
- audit drugiej strony, czyli zewnętrzny (klientowski),
- audit trzeciej strony, czyli certyfikujący, będący również zewnętrznym.

Audit wewnętrzny ISO 9001:2015 (jak również innych SZJ) jest nieodłącznym elementem wdrożenia systemu ISO w przedsiębiorstwie. Wchodzi w skład sześciu udokumentowanych elementów w firmie, podobnie jak nadzorowanie dokumentacji, działania korygujące itd. Inicjowanie auditu rozpoczyna się ustalając audytora wiodącego oraz audytorów pomocniczych. Następnie należy zapoznać się z dokumentami, księgą jakości, procedurami, zapisami Systemu Zarządzania, raportami z poprzednich audytów. W kolejnym punkcie sporządza się szczegółowy plan auditu, który dokładnie zawiera określone cele, kryteria auditu i wszystkie dokumenty odniesienia. Bardzo istotne jest, aby audytor wiodący określił rolę członków zespołu audytującego. Auditor wewnętrzny powinien być bezstronną, rzetelną, dyskretną i obiektywną osobą. Auditorem wewnętrznym może też być tzw. ekspert techniczny. Warto, aby zespół przygotował listę pytań kontrolnych oraz wszelkie formularze, służące do zapisywania niezbędnych informacji. Będą bardzo pomocne podczas formułowania ostatecznego dokumentu jakim jest raport z auditu oraz wnioski obejmujące działania korygujące, zapobiegawcze, niezgodności. Przeprowadzenie auditu rozpoczyna spotkanie otwierające z kierownictwem audytowanego lub inne osoby odpowiedzialne za dane procesy. Spotkanie prowadzi audytor wiodący. Audit jest formalnie zakończony po wykonaniu wszystkich zaleceń.

Fotografie:

finanse

ekonomia

pieniądz

szkolenia