"Skutecznie wprowadź swój produkt na rynek. Pomożemy znaleźć sposoby na dystrybucję."

Pomagamy wprowadzić Twój produkt na rynek, znaleźć najlepsze kanały dystrybucji i najlepszych dystrybutorów. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj naszego bloga

Inżynier kontraktu wbrew pozorom nie jest osobą tak, jak na to wskazuje nazwa, lecz jednostką wchodzącą w skład procesu budowlanego. Swoje powstanie zawdzięcza rosnącym potrzebom rynku budowlanego. To jednostka nie naszego rodzimego pochodzenia. W naszym kraju pojawiła się dopiero po wstąpieniu do Unii Europejskiej i działa głownie w obszarze inwestycji przez nią finansowanych. Obecnie ta tendencja nie uległa zmianie a jej działanie kontroluje Prawo budowlane i FIDIC.

Spośród wielu zadań Inżyniera kontraktu warto podkreślić te najważniejsze. A są nimi:
- odbieranie i przekazywanie gotowych budynków
- zarządzanie pracami w trakcie ich wykonywania
- nadzorowanie kontraktów i postępów
- sprawdzanie prawidłowości procedur unijnych w trakcie budowy.

Inżynier kontraktu obecny w trakcie realizowania inwestycji jest jedną z gwarancji skutecznej realizacji całej budowy. Takowa będąc finansowana przez środki unijne wymaga szczególnego kontrolowania procedur, które następnie muszą zostać skrupulatnie rozliczone. Zadanie to należy do inspektorów wchodzących w skład jednostki. Dodatkowo warto przedstawić jej hierarchiczność. A jest to:
- inżynier rezydent
- inspektorzy nadzoru inwestorskiego
- inni specjaliści.

Warto zasięgać pomocy takiej jednostki. Zwłaszcza, jeżeli zależy nam na terminowości trwających inwestycji lub jeżeli potrzebujemy pomocy w sprawach formalnych miedzy nami a instytucją do spraw dotacji unijnych. Ewentualnie także do rozwiązywania sporów miedzy inwestorem a wykonawca.

Zaznajomienie się z powyższymi kryteriami i zasadami funkcjonowania przyswoi nam bliżej funkcjonowanie takiej jednostki. Rozwieje także ewentualne wątpliwości, co do skorzystania w przyszłości z jej usług.

Fotografie:

biznes

finanse

przedsiębiorstwa

budownictwo